Välj en sida

Paulinas minnesfond

Paulinas minnesfond

Paulina Ingvarsson 2002 - 2020

Paulina Ingvarsson 2002 - 2020

Minnesfonden ska värna om de ideal som Paulina stod för, allas lika värde och att ingen lämnas utanför. Familjens tanke är att fonden ska användas i ett förebyggande syfte för både elever och personal på Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium. Alla som kände Paulina vet hur mycket Bollerup betydde för henne samtidigt som gemenskap och kamratskap alltid har varit viktiga värderingar för Paulina. Därför kommer fonden att användas till olika aktiviteter som främjar allas lika värde.

För att hedra minnet av Paulina och stödja detta syfte kan du lämna ett bidrag till fonden.

Bankgironummer: 5447-3889

Swish: 073-245 45 93.

Märk gärna insättningen med ”Paulina” och eventuell hälsning. Fonden förvaltas av Emmy Ingvarsson.

Minnesfonden ska värna om de ideal som Paulina stod för, allas lika värde och att ingen lämnas utanför. Familjens tanke är att fonden ska användas i ett förebyggande syfte för både elever och personal på Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium. Alla som kände Paulina vet hur mycket Bollerup betydde för henne samtidigt som gemenskap och kamratskap alltid har varit viktiga värderingar för Paulina. Därför kommer fonden att användas till olika aktiviteter som främjar allas lika värde.

För att hedra minnet av Paulina och stödja detta syfte kan du lämna ett bidrag till fonden.

Bankgironummer: 5447-3889

Swish: 073-245 45 93.

Märk gärna insättningen med ”Paulina” och eventuell hälsning. Fonden förvaltas av Emmy Ingvarsson.

Minnesfonden ska värna om de ideal som Paulina stod för, allas lika värde och att ingen lämnas utanför. Familjens tanke är att fonden ska användas i ett förebyggande syfte för både elever och personal på Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium. Alla som kände Paulina vet hur mycket Bollerup betydde för henne samtidigt som gemenskap och kamratskap alltid har varit viktiga värderingar för Paulina. Därför kommer fonden att användas till olika aktiviteter som främjar allas lika värde.

För att hedra minnet av Paulina och stödja detta syfte kan du lämna ett bidrag till fonden.

Bankgironummer: 5447-3889

Swish: 073-245 45 93.

Märk gärna insättningen med ”Paulina” och eventuell hälsning. Fonden förvaltas av Emmy Ingvarsson.

Bollerup

 Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet. Läs mer på https://bollerup.se/