Välj en sida

Den 9 februari var det en minnesgudstjänst i Bollerups kyrka för Paulina. Det spelades musik och tändes ljus.